Zakládací listina

Zakládající listina

V Jablonci n. N., v lednu 1921

Českému horskému lidu v Podkrkonoší, Poještědí a Pojizeří!

Jen ten, kdo řádně vyzbrojen pro život, obstojí ve světové konkurenci. Československá republika svojí zeměpisnou polohou hraje již dnes a zvláště v budoucnosti bude hráti důležitou úlohu, pokud se týče obchodního ruchu evropského. Ona jest prostředníkem mezi Západem a Východem, mezi Severem a Jihem. Výrobní a průmyslová zdatnost českého lidu jest všeobecně uznávána, ale dosud málo pronikla samostatně na zahraniční trh. - Republika naše jest nejen státem zemědělským, ale i průmyslově exportním. Jest bezpodmínečně nutno, aby na světový trh dostali se lidé, kteří nejen ukojí svůj osobní zisk, ale kteří svým vyškoleným a reelním jednáním dobydou v cizím obchodním světě dobrou pověst českému exportu. - Bez předběžného theoretického vzdělání obchodního a jazykového jest i sebesnaživějšímu výrobci, obchodníku a exportéru znemožněno, obstáti v cizí konkurenci.

Rodičové! Skýtá se Vám příležitost, dáti obchodně vzdělati ve středisku světového, exportního průmyslu v Jablonci n. N. své syny a dcery, neboť již počátkem školního roku 1921-22 bude otevřena česká obchodní akademie s exportním oddělením.

Vašemu dorostu patří budoucnost a proto chutě k dílu! Hlaste jména žáků s udáním dosavadního vzdělání a bydliště do konce února t.r. aby akce začatá spěla k příznivému zakončení, na "Správu zemské občanské školy v Jablonci n. N."Města, obce, korporace, peněžní ústavy a obětaví jednotlivci podepřete finančně tuto svépomocnou akci českého Severu a zasílejte příspěvky pokladníkovi zařizovacího výboru, řediteli Moravské agrární a průmyslové banky v Jablonci n. N., panu Františku Markovi. - Jen v práci a vědění jest naše spasení!

Za zařizovací výbor, zvolený všemi českými politickými stranamí v Jablonci n. N.:

Rudolf Schorf,

exportér a předseda "Svazu českých vývozců a výrobců jabloneckého zboží".

Ing.chem. Fr. Smrčka,

odborný referent a správce expositury Úřadu pro zahraniční obchod.

Frant. Marek,

ředitel filialky Moravské agrární a průmyslové banky. agrární a průmyslové banky.

Václav Marell,

ředitel zemské školy občanské a národní v Jablonci n.N.

Josef Havlíček,

dipl. export. akademik a tajemník "Svazu čes. vývozců a výrobců jabloneckého zboží".

Poznámka:

Bližší pojednání ve "Školské hlídce". v prvním čísle "Věstníku českých vývozců a výrobců jabloneckého zboží", které vyjde začátkem února t.r. v Jablonci n. N.

daneprolidi.cz