Nadační fond

Nadační fond Ing. Mirko Valenty byl zřízen dne 5.9.2007.

Zřizovatelem fondu je Ing. . Mirko Valenta, bytem Brno - Střed, Staré Město, Křídlovnická 697/12, 603 00  (dále jen „ zřizovatel“).

Jeho posláním je především zvyšování úrovně výchovy a vzdělávání poskytované Vyšší odbornou školou mezinárodního obchodu a Obchodní akademií, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvkovou  organizací (dále jen „škola“), dále podpora žáků a studentů ze sociálně slabých rodin, kteří studují na škole a zkvalitňování materiálního a technického zázemí školy.

Více viz Statut Nadačního fondu Ing. Mirko Valenty.

daneprolidi.cz