Obchodní akademie

Studium absolventů ZŠ je čtyřleté a poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou zaměřené na obchodně - podnikatelské a administrativní činnosti, zahraniční obchod a cestovní ruch. 

Studované obory vyžadují dobrou znalost jazyků, proto se na základním zaměření učí dvěma cizím jazykům, ve třídách se zaměřením na zahraniční obchod a cestovní ruch třem cizím jazykům (AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ, IJ) v různých kombinacích. Úroveň dokončeného vzdělání umožňuje pokračovat ve studiu na vysoké škole. Získané dovednosti přitom zajišťují i dobré postavení na trhu práce.
 
Škola zajišťuje podnikové praxe pro řadu žáků  v  zahraničí v rámci projektů programu Erasmus+.

Předpokladem zařazení žáka do přijímacího řízení je ukončené základní vzdělání nebo předpokládané ukončení deváté třídy ZŠ