Veřejné zakázky

Veškeré informace k veřejné zakázce "Zajištění lyžařského výcvikového kurzu

v termínu 10. – 14. 02. 2020" naleznete na profilu zadavatele

https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=285233

daneprolidi.cz