Rozvoj žákovských kompetencí v hotelnictví a cestovním ruchu

Obsahem tohoto projektu bylo přizpůsobení školních vzdělávacích programů současným požadavkům na absolventy zapojených středních škol se studijními obory cestovního ruchu a hotelnictví. V pěti modulech je definována kvalifikační úroveň pro vedoucí pracovníky v oblasti cestovního ruchu hotelnictví. Žáci díky této inovaci nadále získávají na konci studia mezinárodní diplom.

Zásadním přínosem projektu je rozvoj znalostí, dovedností a schopností absolventů požadovaných trhem práce pro výkon profese na úrovni středního managementu ve zmíněných oborech. Absolventům škol projekt umožňuje lepší uplatnění na trhu práce a přináší větší možnosti pro práci v zemích EU a tím získání cenných zkušeností pro uplatnění na trhu práce v ČR. Ověření získaných kompetencí probíhá formou odborných praxí a testů. Náplní projektu je také partnerství, spolupráce škol a podpora pedagogů zapojených do inovace školních vzdělávacích programů.

Zpět na výpis

daneprolidi.cz