Rozvoj kompetencí dospělých v hotelnictví a cestovním ruchu

Obsahem tohoto projektu bylo vytvoření vzdělávacího kurzu Hotelnictví a cestovní ruch pro dospělé. Bylo zpracováno pět modulů, které vycházejí ze školních vzdělávacích programů partnerských škol. Projekt zahrnoval kvalitní přípravu lektorů pro vzdělávání dospělých, vytvoření studijních materiálů pro účastníky kurzu a pilotní ověření kvality kurzu. Po ověření proběhlo vyhodnocení, výměna zkušeností a dobré praxe partnerů. Poté byl kurz finálně upraven tak, aby byl kvalitní a připraven k realizaci.

Projekt zahrnuje rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji. Kurz je nyní v nabídce čtyř partnerských škol. Absolventi všech modulů mají možnost ucházet se o mezinárodní diplom, čímž se zvýší jejich konkurenceschopnost na trhu práce.

Zpět na výpis

daneprolidi.cz