Erasmus+

Erasmus+

Erasmus+ školní rok 2023 / 2024

 

Tento projekt umožňuje splnění Odborné praxe v zahraničí, je zaměřen na zvýšení odborné znalosti a získání dalších dovedností souběžně se zlepšením komunikačních schopností v daném cizím jazyce. Je určen primárně pro studenty 3. ročníku OA a 2. ročníku VOS.  

Dále se mohou se účastnit i studenti 4. ročníků OA a 3. ročníků VOS, zde by pobyt proběhl až po ukončení studia v rámci získání první zkušenosti s pracovním trhem.

Zahraniční odborné praxe je možné absolovat jako krátkodobé (1 měsíc), nebo dlouhodobé (3 měsíce).

Projekt je hrazen z prostředků Evropské unie (KA1), je možná též spoluúčast.

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/promo/erasmus-plus/pub/view/erasmus-plus-leaflet_cs.pdf 

Další informace

 

Můžu jet?

Pokud jsem žák 3. - 4. ročníků OA nebo student 2. - 3. ročníků VOS s výborným prospěchem a nízkou absencí. Pochvaly ředitele a třídních učitelů výhodou.   

Kdy můžu jet?

Odborná praxe probíhají v červnu, přesné datum bude stanoveno až v průběhu roku. U absolventů termín stanovený individuálně červen/červenec.

Kam můžu jet?

Pro angličtináře je připravené Irsko – Cork, pro němčináře Lipsko a Berlín, možná i Vídeň. Se španělským jazykem je možné též Španělsko, a to Málaga, Valencie, Granada a pobřeží Costa Brava. Pro francouzský jazyk je možná praxe ve Franci a v Itálii je vhodná kombinace německého a italského jazyka.

Jaký to má pro mě přínos?

Rozšíření odborných znalostí a dovedností, zlepšení komunikačních schopností v daném cizím jazyce, poznání jiné kultury, osamostatnění se, zlepšení dovedností ve finanční gramotnosti, a získání mnoha nezapomenutelných zážitků.

Jak probíhá příprava, pokud budu vybrán/a?

První kolo výběru probíhá na konci prvního čtvrtletí v rámci klasifikační porady, a to z došlých přihlášek. Do prosince probíhá druhé kolo výběrového řízení, kde je již stanovený předpokládaný seznam účastníků a náhradníků. Poté následují kurzy jazykové, kulturní a odborné přípravy. Účast na nich je pro vybrané studenty již povinná.

Kde získám další informace?

Nástěnky v 1. a 2. patře nové budovy, informační šanon ve studovně, školní web, facebook, kdykoliv se můžu na cokoliv zeptat koordinátorů: Ing. Denisa Hojsáková, ekonomický kabinet (přízemí staré budovy) a Mgr. Renata Čagovcová, kabinet AJ (2. patro v nové budově).

Pro úspěšné kandidáty bude otevřena skupina v Teams a WA.

Video z předávání diplomů Europass Mobility

cs-funded-by-the-eu-pos.jpg

 

Zpět na výpis