Zkouška z odborných předmětů - profilová zkouška MZ

25. duben 2019

Začátek ZOP v 7,45 v počítačových učebnách dle vyvěšených jmenných seznamů

daneprolidi.cz