Zahájení školního roku OA, zápis studentů VOŠMO

1. září 2020

Zahájení školního roku pro žáky OA

Zápis studentů VOŠMO od 8:00 - zimní semestr 1. 9. - 22. 12.

daneprolidi.cz