Zahájení školního roku na OA a zápis na VOŠMO

2. září 2019

Třídy a studijní skupiny se shromáždí v kmenových učebnách v 8,00.