Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na Obchodní akademii

10. květen 2017

Více informací naleznete na http://www.vosmoa.cz/o-studiu/pro-uchazece-o-studium/obchodni-akademie/

daneprolidi.cz