Ústní MZ O4.A, O4.B

20. květen 2019

20. - 24. 5. Ústní maturitní zkošky - společná i profilová část