Třídní schůzky rodičů žáků 1. ročníku OA

3. září 2020

od 16:00 v aule školy

daneprolidi.cz