Třídní schůzky rodičů žáků 1. ročníku OA

2. září 2021

Vážení rodiče,

informační schůzka rodičů žáků 1. ročníku Obchodní akademie proběhne dne 2. září 2021 od 16:00 hodin v aule školy (poslední patro nové budovy), vstup z ulice Kubálkova. Z kapacitních důvodů je možná účast pouze jednoho z rodičů.

Z důvodu epidemiologické situace a s tím souvisejícími opatřeními jsme povinni postupovat v souladu s dokumenty, vydanými Ministerstvem zdravotnictví. Prosím prostudujte si uvedená pravidla, kterými se musíme řídit před zahájením schůzky 2. září 2021. Prakticky to pro Vás znamená, že při vstupu               do budovy školy se budete muset prokázat doklady, které potvrzují splnění uvedených podmínek, uvedených v textu níže.

Vzhledem k tomu, že se tím Váš vstup do budovy školy zpomalí, prosím dostavte se s dostatečným předstihem, abychom mohli dodržet čas zahájení.

Děkuji za pochopení a těším se na setkání s Vámi.

 

Mgr. Jiří Kabelka, v. r.

ředitel VOŠMO a Obchodní akademie

Jablonec nad Nisou

daneprolidi.cz