Schůzka rodičů žáků 1. ročníku OA

4. září 2019

Schůzka rodičů s vedením školy a třídními učiteli proběhne v aule od 16,00. Z kapacitních důvodů prosíme o účast pouze 1 zákonného zástupce.

Zákonní zástupci obdrží hesla do komunikačího systému Komens.