Přijímací zkoušky na OA

12. dubna 2024

1. kolo, 1. termín