Přijímací zkoušky na OA - 1. kolo

12. duben 2018

1. termín 12. 04. 2018

2. termín 16. 04. 2018