Přijímací řízení VOŠMO 1. kolo

26. červen 2019

1. termín 26. 06. 2019

2. termín 27. 08. 2019

daneprolidi.cz