Přijímací řízení VOŠMO 1. kolo - 1. termín

27. červen 2018

1. termín 27. 6. 2018

2. termín 29. 8. 2018