Přihlášky k podzimnímu termínu MZ

12. červen 2017

Ti, kteří neuspěli u jarního termínu MZ nebo nebyli k MZ připuštění z důvodu neukončení ročníku, se musí v termínu od 14. 6. do 23. 6.  přihlásit k maturitní zkoušce.

Přihlášky budou připraveny u zástupkyně ředitele Ing. Monika Saifrové. Je nutné, abyste ji mailem sdělili, který den a v kolik hodin se přijdete přihlásit.

daneprolidi.cz