Opravné MZ - didaktické testy

1. září 2021

1. - 2. 9. se na spádových školých konají didaktické testy, konkrétní informace jsou na pozvánkách.

daneprolidi.cz