MZ - ústní zkoušky O4.BC

18. květen 2020

18. - 22. 5. předběžný termín