MZ 2020 - podzimní termíny

1. září 2020

1. - 4. 9. DT SČ MZ

4. 9. ZOP

10. - 11. 9. ústní MZ

daneprolidi.cz