Konzultace 4. ročník OA

4. květen 2020

4. - 7. 5. probíhají distanční (online) konzultace mimo platný rozvrh

11. - 21. 5. probíhají ve škole konzultace k maturitním předmětům, harmonogram konzultací za zvláštních hygienických podminek bude včas předem zveřejněn

daneprolidi.cz