Zahraniční obchod

Výuka je zaměřena na všeobecně vzdělávací předměty, dále se vyučují tři cizí jazyky a odborné ekonomické předměty týkající se jak všeobecného ekonomického zaměření tak i specializace na zahraniční obchod (ekonomika, ekonomika zahraničního obchodu, účetnictví, statistika, informační technologie, marketing, právo a další).

Absolvent byl veden tak, aby:

 • si byl vědom všech specifik zahraničního obchodu, hlavních rizik a možností zajištění těchto rizik,
 • dokázal efektivně využívat platební instrumenty v mezinárodním obchodě a pracovat s dokumenty (i v cizím jazyce) v zahraničním obchodě,
 • měl přehled o průvodních operacích v ZO a uměl tyto služby efektivně využívat,
 • vedl samostatně evidence podnikatelské činnosti,
 • vedl agendu obchodního případu,
 • znal důležité právní normy, popř. je uměl vyhledat,
 • znal práci orgánů státní správy a jejich možnosti ovlivňovat zahraniční obchod,
 • ovládal základy účetnictví a chápal jeho úlohu v činnosti podniku,
 • využíval základní marketingové metody,
 • znal problematiku manažerských činností,
 • znal makroekonomické a mikroekonomické vazby v národním hospodářství,
 • zpracovával běžné písemnosti podle pravidel normalizované úpravy na počítači,
 • pracoval s běžným základním a aplikačním programovým vybavením PC,
 • komunikoval elektronickou poštou a získával odborné informace ze sítě Internet,
 • se orientoval v organizačně-institucionálním uspořádání EU,
 • se orientoval v činnosti mezinárodních bank, pojišťoven a ostatních finančních institucí,
 • využíval základní znalosti společenské komunikace.

Kalendář termínů

<července 2024>

PoÚtStČtSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31