Turistický kurz Žďárské

Škola pořádá turistické kurzy - tento byl na Žďárské vrchy
 
daneprolidi.cz