Zahraniční odborné stáže

Zahraniční odborné stáže

projekt Erasmus+

V současné době na zahraniční odbornou praxi vycestovala skupina Obchodní akademie, ze tříd O3.A, O3.B a O3.C, a to do Irska – celkem 26 stážistů, a do Německa – 7 stážistů. Oba pobyty jsou doprovázeny pedagogy, kteří dohlíží na hladký průběh praxí a připravují zajímavý doprovodný program. Dále v Německu již jsou 2 dívky z VOŠ, které přijely o týden dříve.

Za dva týdny se přidá i skupina VOŠ ze tříd V2.B a V2.C a maturanti ze tříd O4.B a O4.C, kdy do Irska pojede 14 stážistů, a do Německa další 2 stážistky.

Celkem tedy proběhne 51 zahraničních odborných praxí.

Pro příští rok je v plánu navýšení počtu praxí, a též rozšíření do Španělska. Tyto praxe jsou určeny jak pro třetí ročník OA, tak i pro druhý ročník VOŠ.

Těšíme na nové stážisty a stávajícím přejeme úspěšný pobyt!