Zahájení oslav 100. výročí založení školy

Zahájení oslav 100. výročí založení školy

3. 9. 2021: „VELKÁ PŘESTÁVKA“

Po výjimečném loňském školním roce jsme společně ve škole na počátku nového školního roku 2021/2022. V tomto školním roce si budeme připomínat sté výročí založení české Obchodní akademie v Jablonci nad Nisou. Budeme tedy slavit pořádné kulatiny – sté narozeniny.

Na naší škole se začalo vyučovat před sto lety 16. září 1921. Škola se ve své historii několikrát stěhovala a také nesla různá jména, ale od svého počátku byla spojena s obchodem, exportem a důrazem na studium cizích jazyků. A tak je tomu v podstatě dodnes.

Při letošních oslavách chceme připomenout, že škola není pouze budovou, ale především společností lidí – tedy učitelů a žáků, kteří čtyři roky, a někdy i déle, společně pracují a sdílejí každodenní radosti i strasti studia.

Hlavním dnem oslav bude pátek 19. listopadu, kdy proběhne návštěvní den ve škole pro veřejnost a večer slavnostní shromáždění v Eurocentru. S oslavami výročí letos také spojíme již tradiční akci připomenutí Evropského dne jazyků na konci září. Mimo jiné bychom rádi na konci tohoto jubilejního roku uložili časovou kapsli do stěn školy. Každá třída vybere jeden předmět, který do kapsle umístíme. Žáci již mohou začít přemýšlet, co by rádi odkázali budoucím studentům naší školy.

V pátek 3.9.2021 jsme oslavy zahájili „velkou přestávkou“. Třídy si vyslechly slavnostní hlášení ve školním rozhlase, připily a zazpívaly škole na zdraví a společně se vyfotily. Všichni jsme společným přípitkem vyjádřili naději, že tento jubilejní rok (a samozřejmě i ty následující), bude probíhat ve zdraví a dobré atmosféře.

Nechť tedy slovy Jana Amose Komenského je naše škola i nadále dílnou lidskosti, kdež lidé mladí a suroví bývají ku přijetí plných pravých obrysů vzděláváni, aby nezůstali pařezy… Přejeme všem hodně úspěchů v letošním školním roce. Na zdraví milí studenti a učitelé, na zdraví milá školo.

Mgr. Lenka Tampierová a Mgr. Michaela Baloghová

daneprolidi.cz