Třída O2. C navštívila Národní galerii

Třída O2. C  navštívila Národní galerii

Okna duše dokořán

Při rozboru děl známých umělců se žáci O2. C 8. 6. seznámili s uměním symbolismu, secese a expresionismu. Poznali i mimovýtvarné souvislosti podmiňující vznik a podobu těchto směrů, jimž je společné soustředění na „nitro“ člověka. Program byl založen na diskusi, aktivní práci studentů a doplněn výtvarnou aktivitou.

Dvě hodiny se žákům věnovala lektorka a program byl sestaven interaktivně. Žáci museli prezentovat svoje závěry. Rozlišili typické znaky symbolismu, secese a expresionismu.

Program v galerii byl velmi nezvyklý a snad do budoucna naláká žáky k další návštěvě jakékoli galerie. 

Dita Kosáková