Tomáš Baťa

Tomáš Baťa

podnikatelský příklad

Žáci všech druhých ročníků a třídy O3.C se 6. 11. 2018 zúčastnili besedy na téma Tomáš Baťa – podnikatelský příklad. Beseda se uskutečnila ve spolupráci s Nadací Tomáše Bati Zlín a přenášet přijel osobně její ředitel pan Ing. Pavel Velev. Představil žákům počátky podnikání Tomáše Bati, jeho úspěchy a podnikatelské zásady a principy. Kladl důraz především na jeho zásady – čest, odvahu, poctivost, osobní zodpovědnost, překonávání překážek, hospodárnost.

Pan Velev svou prezentaci šikovně doplňoval výroky Tomáše Bati, které vedly nejen k zamyšlení, ale i k zajímavé diskuzi.

Ing. Helena Janegová