Strašidelná škola

Strašidelná škola

Halloween

V lavicích sedí čerti, zombie, na chodbách poletují čarodějnice, černé kočky, straší duchové

a mumie.

Žáci a učitelé přišli 31. října do školy v kostýmech, aby oslavili Halloween.

Slavná mexická malířka Frida Kahlo asistovala o velké přestávce při vyhlášení soutěže o nejlepší

halloweenské masky.

Porota složená z žákyň třetího ročníku, které celou akci připravily, odměnila vítěze za finanční

podpory SPOAJ a učitelů drobnými dárky a sladkostmi.

 

Těšíme se na příští Halloween!

Anežka Šedková, O3.C

daneprolidi.cz