„Srdíčkové dny“ 2021

„Srdíčkové dny“ 2021

Charitativní sbírka

Sbírky „Srdíčkové dny“ patří k našim dlouholetým, tradičním a velmi oblíbeným projektům, kterým se věnujeme již velmi dlouhou dobu.

Srdíčkové dny se dostaly do povědomí široké veřejnosti a představují dobročinnou akci, které se žáci naší školy účastní každý podzim. Pokaždé v sobě skýtá překvapení pro lidi, kteří jsou našimi žáky oslovováni na ulicích. Ti jim nabízejí drobné předměty. Tento rok to byla srdíčka a magnety s fotkou zvířat.

Díky této sbírce se pomáhá vážně nemocným dětem v domácí péči svých rodičů. Z vybraných finančních prostředků jsou hrazeny potřebné zdravotní pomůcky, rehabilitační a ozdravné pobyty a potřebné přístrojové vybavení.

Velmi děkuji všem žákům, kteří se sbírky účastní a přestože to není vždy snadné, každý podzim se účastní této akce a pomáhají!

daneprolidi.cz