SPORTOVNĚ TURISTICKÝ KURZ 2. ROČNÍKŮ

SPORTOVNĚ TURISTICKÝ KURZ 2. ROČNÍKŮ

Rozpálený Český ráj

Od 19. června se již tradičně zúčastnil druhý ročník týdenního sportovně turistického kurzu v Českém ráji. Ubytování bylo zajištěno v podobě chatek v kempu Zelené Údolí, který leží na okraji obce Mladějov.

V pondělí ráno nás zastihla velmi nemilá zpráva, a to, že z původních skoro 40 účastníků, se nás na kurz vydá pouze 32. Jízda do kempu a ubytování proběhlo hladce. Neztráceli jsme čas a hned v odpoledních hodinách začala první aktivita kurzu. Vlakem jsme dojeli do obce Sobotka, zde nás čekal výlet na Humprecht a následné překonávání strachu z výšek na horolezecké stěně. Zpět do kempu jsme šli už po vlastních.

Téměř celé úterý probíhalo v okolí Malé skály. Ráno jsme autobusem dojeli do Turnova a odtud pěšky přes zámecký park Hrubý Rohozec do Dolánek. V Dolánkách nám byly zapůjčené koloběžky, kterými jsme dojeli po příjemné cestě až na Malou skálu. Po obědové pauze jsme se znovu dostali do Dolánek, tentokrát ale po vodě s rafty. Zpět do kempu nás dovezl z Turnova autobus.

Ve středu nás čekaly opět koloběžky a také závody ve střelbě ze vzduchovky. Byli jsme rozděleni na dvě skupiny, jedna skupina měla závody ve střelbě a druhá absolvovala výlet na koloběžkách na Trosky. Naše skupina vyrazila na Trosky ráno a druhá se s námi vystřídala odpoledne. Ovšem šťastnější byla pouze ta první. Počasí bylo sice teplé, ale výjezd nahoru a prohlídka Trosek byla příjemná. Pro druhou skupinu výlet už tak příjemný nebyl. Jednak je cestou zastihl krátký déšť, ale bohužel jedna naše spolužačka měla nepříjemný pád na koloběžce. Zraněná byla však velmi statečná, a nakonec se nic příliš vážného nestalo.

Ve čtvrtek nám při pěším výletu do Jičína došli již všechny síly. Cesta přes Prachovské skály, louky, lesní cesty a rozpálené silnice byla velmi náročná. Sluníčko v ten den opravdu pařilo. Nakonec jsme ale cestu zdolali a jako odměna na nás v Jičíně čekal místní akvapark Kníže. Večer jsme v kempu rozdělali v ohništi oheň a kdo chtěl si mohl něco opéct.

Pátek byl už klidný. Ráno jsme si sbalili a odevzdali klíčky od chatek. Čekala nás už pouze prohlídka Kopicova statku, kde se nachází ve skalách vytesané výjevy z Československých dějin a prohlídka hradu Valdštejna. Poté zpět do Jablonce a hurá domů.

Celý kurz nám přálo počasí ve velmi vysokých teplotách. Poprvé za tento rok byla taková vedra, proto se některé výlety zdáli mnohem náročnější. Na závěr musím s nadsázkou zmínit, že celý kurz dokázali vydržet pouze ti nejodolnější a nejsilnější, protože z původních 32 účastníků se posledního výletu zúčastnilo pouze 23. I přes několik malých nepříjemností jsme si kurz užili a domů jsme si odvezli mnoho nových zážitků a zkušeností.

Radka Nikodýmová, O2.A