Soutěž Ekonomický tým 2019

Soutěž Ekonomický tým 2019

Krajské kolo

Dne 1. 10. 2019 proběhlo na naší škole krajské kolo soutěže Ekonomický tým 2019.

Do soutěže se přihlásily týmy z obchodních akademií Liberec, Česká Lípa a Jablonec nad Nisou. Každá škola vyslala 2 týmy po 3 žácích, účast přijalo 18 soutěžících.

Soutěž se skládala ze dvou částí. První částí byl vědomostní test. Obsahoval otázky z ekonomiky, účetnictví, informačních technologií, součástí byly i otázky, dokumentující všeobecný přehled žáků. Druhou částí byla prezentace zadaného tématu. Soutěžící měřili své znalosti, dovednosti a prezentační schopnosti z oblasti marketingu. Předmětem hodnocení se stala úroveň ekonomických znalostí, zapojení jednotlivých členů týmu a kreativita žáků.

Žáci obou našich týmů reprezentovali školu velice úspěšně. Tým ve složení Valérie Komárková, Zdeňka Navrátilová a Matouš Kavan (jednalo se o tým č. 2 OA Česká Lípa) obdržel nejvíce bodů získal celkově první místo. Jako druhý byl vyhodnocen tým č. 1 z  OA Liberec (Vojtěch Adam, Tereza Runtová, Eliška Vojtěchová) a třetí místo zaujal tým č. 2 z OA Jablonec nad Nisou ve složení  Eliška Bonnanová, Tereza Kleinerová, Barbora Lelková. Vítězný tým si zajistil postup do celostátního kola, které se uskuteční do konce tohoto roku v Příbrami.

Soutěž proběhla v přátelské atmosféře, kterou ještě umocnilo předávání odměn prvním třem vítězným týmům. Věcné ceny a dárky obdrželi ale všichni účastníci, kteří se do soutěže zapojili. Za tyto dárky patří poděkování sponzorům, konkrétně zřizovateli (Krajský úřad Libereckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy) a Nadaci Preciosa.

 

Jablonec nad Nisou 2. 10. 2019

Ing. Helena Janegová

daneprolidi.cz