Slavnostní předání fasády

Slavnostní předání fasády

24. října 2018

Dne 24. října 2018 proběhlo slavnostní předání rekonstruované a zateplené fasády naší školy. Autorem projektu je Ing. arch. Filip Horatschke ze studia ARTIKL v Liberci, zhotovitelem je firma Liebscher & Pohl, spol. s.r.o., ze Stráže nad Nisou.

Na fotografii je při slavnostním stříhání pásky zleva Marek Pieter, náměstek hejtmana (řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek), Ing. arch. Filip Horatschke (autor projektu), Mgr. Jiří Kabelka (ředitel školy) a Mgr. Petr Tulpa (náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti).

Celková výše investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje činí 6 mil. Kč. Budova školy tak po desítkách let získala důstojnou podobu jako jedna z přirozených dominant největšího náměstí v Jablonci nad Nisou.