Slavnostní akce

Slavnostní akce

Slavnostní předávání diplomů za zahraniční praxe

V úterý 8.10. proběhlo v aule naší školy slavnostní předávání diplomů Europass Mobility úspěšným stážistům z programu zahraničních odborných praxí Erasmus+. Letos zahraniční odbornou praxi vykonalo celkem 57 žáků a studentů naší školy. Pracovali v Irsku, Španělsku, Německu, Francii a Itálii. V daných zemích využili své jazykové dovednosti a odborné znalosti ze studovaných zaměření a oboru. Nově též proběhly dlouhodobé praxe, a to tříměsíční, v Irsku, Španělsku a Itálii.

Diplomy předával Mgr. Petr Tulpa, krajský radní pro školství, společně s Mgr. Jiřím Kabelkou, ředitelem školy, a koordinátorkami zahraničních praxí – Mgr. Renatou Čagovcovou a Ing. Denisou Hojsákovou. Předávání se též účastnil zahraniční host – paní Iwona von Polenz. Předávání diplomů bylo součástí oslav Erasmusdays a též úvod do týdne evropských dovedností – VET skill week.

Žáci a studenti výborně reprezentovali svoji školu a aktivně se zapojili do pracovního procesu v daných firmách, a pro slavnostní předávání si připravili zajímavé prezentace a natočili zábavná videa. Slavnostní předávání diplomů bylo též společným závěrečným setkáním a vzpomínáním na zážitky a dojmy. Na závěr byly předány informace o možnostech zahraničních praxí v roce 2020.

Více viz:

http://www.rtmplus.cz/video/5547/obchodni-akademie-v-jablonci-nad-nisou-ocenila-stazisty.html

https://liberec.rozhlas.cz/jablonecti-studenti-se-uci-samostatnosti-v-cizich-zemich-8091139#player=on

daneprolidi.cz