Školní kolo PK

Školní kolo PK

Školní kolo PK

Dne 4. února proběhlo na naší škole školní kolo PK. Zúčastnili se studenti všech ročníků OA. Soutěžilo se v těchto kategoriích: 1. ročník; 2. ročník; 3. a 4. ročník. 3 nejlepší z každé kategorie byli odměněni věcnou cenou a diplomem. Soutěžící s nejlepšími výsledky postupují do Krajského kola.

Ing. Pavlína Hojsáková