Školní akademie

Školní akademie

Kdo přežije OA?

Dne 8. 2. se konala každoroční  školní akademie, kterou tradičně pořádala O3.C a to  pod vedením paní Tampierové a paní Saifrové, bez kterých by se akce neobešla. Na tuto akci se mohli přijít podívat nejen všichni žáci a jejich rodiče, ale i široká veřejnost. Celou akademii moderoval Jakub Daníček společně s Natálií Tůmovou.  

Porotci rozhodli následovně: na 1. místě se umístila O2.C se svým vystoupením s názvem Představa vs. Realita, 2. místo obsadilo cirkusové vystoupení O2.D a na 3. místě se umístila O1.C se svým tanečním vystoupením. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na to, jak si s akademií příští rok povede letošní O2.C.

O3.C, Kristýna Chvojková 

Video z akce naleznete na školním disku tříd ve složce T:\Akademie