Seznamovací kurzy 2015

Seznamovací kurzy 2015

O1.A,B,C v Bedřichově

Třídy O 1.A, O 1.B a O 1.C se zúčastnily na přelomu září a října seznamovacích kurzů v Bedřichově. Žáci dostali příležitost blíže poznat svoje spolužáky a učitele při aktivitách vedených psycholožkou Mgr. Marcelou Janouchovou-Gibišovou, lektorem společnosti ACET ČR Ing. Michalem Koťátkem a výchovnou poradkyní Mgr. Ditou Kosákovou. Dále za asistence tělocvikářů změřili fyzické síly v lanovém centru penzionu Artur v Janově n.N. Dobrou atmosféru tvořili a udržovali žáci v průběhu dne i večera spolu s třídními Ing. Vladimírou Lůžkovou, Mgr. Michaelou Baloghovou a Mgr. Ditou Skalovou během společenských her a zpěvů.

Všichni si pobyt užili a s chutí se pustili do čtyřletého studia na VOŠMO a OA!

daneprolidi.cz