Projektový den

Projektový den

Můžeš podnikat

„Můžeš podnikat“ bylo téma projektového dne, který se uskutečnil v pondělí 14. 10. 2019. Účastníky byli žáci tříd O3.E a O3.E, na seminář s panem Bláhou (Pekařství a cukrářství Jiří Bláha s. r. o.) a s paní Hrubošovou (Ing. Marcela Hrubošová – Finance pro radost) se přidali ještě žáci z O3.B.

První část v rozsahu 2 vyučovacích hodin byla zaměřena na finanční gramotnost a analýzu činnosti
a marketingu firmy Pekařství a cukrářství Jiří Bláha s. r. o. Všichni žáci si připravili prezentaci krátkých případových studií na předem zadané téma a úkoly k řešení pro ostatní účastníky. Do řešení se aktivně zapojili všichni žáci. Tato část projektového dne byla přípravou na seminář, který byl plně v rukou již zmíněných hostů.

Druhá část projektového dne, také v rozsahu 2 hodin, byla především o diskuzi mezi pozvanými hosty a žáky. Paní Hrubošová i pan Bláha žáky seznámili se svými podnikatelskými začátky, s vývojem
i budoucností svých podnikatelských aktivit. Oba žákům zcela reálně přednesli i různá úskalí, která podnikání v jejich oboru přináší. Po tomto představení následovala široká diskuze, kdy žáci kladli hostům často velmi zajímavé dotazy (například, zda existuje souvislost mezi znamením narození a zadlužeností, zda je vymáhání pohledávek spravedlivé, zda pan Bláha plánuje otevřít svou pobočku v naší škole apod.).

Projektový den byl pro žáky určitě přínosem, nejen, že si zopakovali určité celky z ekonomiky
a marketingu, ale od pozvaných hostů získali na oblast podnikání jiný, více reálný náhled.

Ing. Helena Janegová

daneprolidi.cz