Projektový den

Projektový den

„Trh práce v 21. století“

„Trh práce v 21. století“ bylo téma projektového dne, který se uskutečnil ve středu 4. prosince 2019. Účastníky byli žáci V3.AC. Přenášejícím byl Ing. Michael Vávra z firmy Aufeer Dessign, Mladá Boleslav.

První část v rozsahu 2 vyučovacích hodin byla zaměřena na přednášku na dané téma, situaci na trhu práce, náborový proces při hledání zaměstnání a získávání nových zaměstnanců.

Druhá část projektového dne, také v rozsahu 2 vyučovacích hodin byla především o diskuzi všech zúčastněných. Žáci si také na základě pracovních listů si ujasnili svoje představy o budoucím zaměstnání.

Projektový den byl určitě přínosem v tom, že žáci získali cenné poznatky, které zúročí při vstupu na trh práce po absolvování školy.

Ing. Pavlína Hojsáková

daneprolidi.cz
daneprolidi.cz