PŘÍPRAVNÉ KURZY K FCE ZKOUŠCE

PŘÍPRAVNÉ KURZY K FCE ZKOUŠCE

Cambridge English First (FCE)

V letošním školním roce se na škole poprvé otevírá přípravný kurz ke zkoušce The First - FCE.  The First je mezinárodně uznávaná zkouška na úrovni B2 podle Společného referenčního rámce pro jazyky dle Rady Evropy (tedy na úrovni "intermediate"). 

Certifikát o složení zkoušky The First je krok, který držitelům otvírá dveře: ke studiu na vysoké škole,  ke studiu v zahraničí, k praxi v zahraničí, k větším šancím na pracovním trhu, k získání pracovního místa v zahraničí, a v neposlední řadě k cestování a případnému životu v zahraničí. Zvládnutí takového kroku jedinci rozšiřuje obzory, přidává sebevědomí a má pozitivní vliv na sebeúctu. FCE je nejoblíbenější z Cambridge zkoušek, uznávaná tisíci firmami a školami po celém světě. FCE dokazuje, že jste schopni v angličtině nezávisle pracovat nebo studovat.

Díky partnerské organizaci Cambridge P.A.R.K. si mohli naši studenti už v minulém školním roce  při testování rodilými mluvčími zkusit, zdali by u Cambridgeské zkoušky The First uspěli. I letos jim tato možnost bude znovu poskytnuta.

V říjnu 2017 začíná kurz pro zájemce, kteří se během 40 vyučovacích hodin seznámí se strukturou zkoušky a procvičí se v jazyce na vyšší úrovni, než vyžaduje státní maturita.