Praha s Francouzi

Praha s Francouzi

Odborná exkurze 11. 10 2022

V průběhu měsíce října se třída O3.D připravovala v hodinách angličtiny a dějin kultury na exkurzi do Prahy. Během této exkurze se žáci stali turistickými průvodci francouzských studentů z bretaňské školy v Saint Pól de Leon, kteří přijeli do Prahy v rámci projektu Erasmus.

Žáci byli rozděleni do čtyřech týmů a úsek od Prašné brány na Malostranské náměstí byl rozdělen na sedm zastávek. Na každé zastávce jeden žák přednesl připravené informace o daném místě v angličtině. Zároveň žáci museli v angličtině celou svoji skupinu provést a poskytnout svým posluchačům i praktické informace např. o možnostech stravování na Václavském náměstí, zajímavostech na trase nebo organizační informace. Žáci O3.D před samotnou exkurzí také připravili online smart guide pomocí aplikace Padlet, na kterém byly nahrány veškeré informace a zajímavosti o navštívených místech v audionahrávkách, včetně krátkého videa, které poskytlo návštěvníkům Prahy další tipy na zajímavá místa a turistické atrakce.

Francouzští kolegové a jejich studenti chválili naše žáky za výborně připravenou prohlídku. Naši žáci byli pyšní na svou angličtinu a na to, že byli schopni překonat obavy a ostych z komunikace s cizinci. Spolupráce s francouzskou školou bude pokračovat i v následujících měsících, kdy se budeme věnovat tématu online identity.

Mgr. Tampierová Lenka

Komentáře žáků O3.D

„Za všechny musím říct, že jsme byli vystresovaní, ale nakonec to tak špatné nebylo, všichni to zvládli a užili si to. Všiml jsem si, že dokážeme pracovat jako skupina, lehce mě mrzelo, že půlka mé skupiny nedorazila a nechala nás v tom, ale i přes to jsme to zvládli. I přes tu jazykovou bariéru, jsme se dokázali domluvit a taky jsme něco zjistili o francouzské kultuře, co tam lidi v našem věku poslouchají, jaké mají záliby atd. Celkově naše odezva na to je dobrá a myslím si, že nám to i lehce pomohlo získat si sebevědomí do příště, na podobné situace.“ Hoang Tomáš

“Na exkurzi nás velmi mile překvapilo, jak moc nám francouzští studenti věnovali při průvodcování svou pozornost a jak moc je naše památky zaujaly. I přes počáteční stres to z nás po poznání studentů vše opadlo a byla to pro nás velká zkušenost jak z průvodcování, tak i do života.” Čech Adam

„Exkurze do Prahy pro nás všechny znamená velkou a zároveň první zkušenost v oblasti průvodcovství. Ze začátku jsme měli trochu strach a obavy z toho, aby se nám vše podařilo. Provázeli jsme studenty z Francie a komunikačním jazykem byla angličtina. Odnášíme si velice pozitivní dojmy a zážitky. Uvědomili jsme si také důležitost a náročnost práce průvodce. Exkurzi jsme zakončili s pocitem, že dokážeme v určitých chvílích improvizovat, ale zároveň dodržet časový harmonogram a celkový plán cesty. Děkujeme za tuto zkušenost.“ Kotšmídová Kateřina