Odvaha a občanství

Odvaha a občanství

Soutěž u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého státu.

Soutěž pro žákyně a žáky naší školy u příležitosti 100. výročí vzniku československého státu

Téma soutěže: Odvaha a občanství                               

Jak vnímáte pojmy odvaha a občanství?

Co je odvaha? Co je občanství?

Jakou podobu může mít občanská statečnost?

Je potřebná odvaha i v dnešní době?

 

Zamyslete se nad těmito otázkami a zasoutěžte si se svými spolužáky a spolužačkami o ceny v následujících kategoriích:

Kategorie:

1) Týmy – dvou až maximálně čtyřčlenné týmy vyhotoví plakát/visuál  v tištěné (velikost A3, barevně) i elektronické podobě (pdf formát) na zadané soutěžní téma.

2) Jednotlivci - napíší text (esej, vypravování, báseň, rozhovor, dopis nebo komiks, publicistický text) v délce od 150 do 250 slov a odevzdají ho v tištěné i elektronické podobě.

 

Práce odevzdejte do 19. 10. 2018 vyučujícím českého jazyka, občanské nauky nebo dějepisu.

Vaše díla označte jménem, příjmením a třídou.

 

Ceny:

  1. a) V kategorii týmů: 1. místo – USB flash disky, 2. a 3. místo – poukázky na nákup učebních pomůcek

V kategorii jednotlivců: 1. místo – externí paměťový disk, 2. místo -  USB flash disk, 3. místo – poukaz na nákup učebních pomůcek

  1. b) Pro obě kategorie: pěkná známka v předmětu ON, ČJL nebo DE J

Kritériem pro hodnocení je originalita zpracování.

Porota: Mgr. Dita Kosáková, Mgr. Michaela Kotenová, Mgr. Jana Kotková, Mgr. Jana Marcinová,

Mgr. Vlasta Krykorková, Mgr. Helena Kubišová, Mgr. Lenka Tampierová