O2.A v Liberci

O2.A v Liberci

Návštěva KÚ

V pondělí 26.června 2017 navštívila třída O2.A Liberec. Cílem jejich exkurze bylo seznámit se s fungováním krajského úřadu a prohlédnout si jednu z dominant města, a to radnici. Každý občan by měl znát jméno i podobu hejtmana kraje, ve kterém žije, příp.některé zastupitele. Když tedy žáci poznali, kdo tvoří zastupitelstvo, seznámili se s jednotlivými odbory. Poté si prohlédli v 10.patře fotografie výstavby této výškové budovy. Shlédli také výstavu obrazů pedagogů ústecké a liberecké univerzity. Na vyhlídce v 17.patře se kochali panoramaty okolních vrchů a stavbami kostelů a místní ukázali svým spolužákům, kde bydlí. Zážitkem byla přeprava do jednotlivých pater pomocí výtahu „pater noster“; jen jedna slečna radši vybíhala patra po schodišti. Na vyhlídce nás zastihl vítr a mrholení, ovšem při pěším přesunu k radnici nás doprovázelo sluníčko. Komentovaná prohlídka radnice neměla chybu; i uvnitř je radnice nádherná. Exkurzi jsme završili společným obědem, při němž jsme zhodnotili uplynulý školní rok a začali si vytyčovat cíle na ten další.

Vlaďka Lůžková