Návštěva z francouzské Bretaně 30. 3. – 6. 4. 2017

Návštěva z francouzské Bretaně 30. 3. – 6. 4.  2017

Výměnný pobyt – francouzští studenti lycea Le Kreisker v rodinách žáků O 2.B

Na přelomu března a dubna naši školu navštívili francouzští studenti z lycea Le Kreisker (Saint-Pol de Léon). Bydleli v rodinách žáků O 2.B a strávili týden společnými výlety a poznáváním naší země, naší kultury, našeho jazyka. 

Byl to jistě pro obě strany nevšední zážitek. Studenti komunikovali hlavně anglicky. Seznámili se už na podzim na Skypu, takže před osobním setkáním byli v kontaktu na sociálních sítích.

První den pobytu je na jablonecké radnici oficiálně přivítal pan primátor Petr Beitl, poté pak ve škole paní zástupkyně Helena Janegová. Následoval týden plný výletů a dalších akcí.

Francouzským studentům i jejich doprovázejícím učitelům se pobyt u nás velmi líbil. Naši studenti i jejich rodiče je přijali královsky, vařili samé dobroty (velký úspěch sklidil borůvkový koláč, sladké knedlíky, řízky a bramboráky), skvěle se starali o jejich pohodlí a spokojenost. Pochvalu třídní učitelky studenti vyslechli i za spolupráci, dochvilnost a spolehlivost.

Projekt výměnného pobytu se studenty ze zahraničí přináší studentům možnost reálně se seznámit s kulturními rozdíly i s překážkami spojenými s komunikací v cizím jazyce. Taková zkušenost určitě posouvá jejich motivaci k učení se cizím jazykům i jejich celkový rozhled. Navíc prostě něco zažili a dobře se při tom bavili (úspěšně si například překládali české a francouzské vtipy J).

V říjnu si to znovu zkusí a potrénují ve francouzských rodinách, při pobytu v Saint-Pol de Léon.

Michaela Baloghová, třídní učitelka

______________________

Byl čtvrtek večer a naše třída, navíc s rodiči po boku, nervózně přešlapovala na parkovišti Horního náměstí. Stihli jsme si vyměnit snůšku konspiračních teorií, o tom, co všechno by se mohlo eventuálně pokazit. Naštěstí se k nám právě včas přiřítil vyhlížený autobus, ze kterého se vyhrnula parta adolescentů s kufry na kolečkách a obě skupiny teď zůstaly stát naproti sobě a nikdo nevěděl, co se bude dít. Naštěstí tuto poněkud zvláštní situaci zachránila naše úsměv neztrácející třídní učitelka, která s nadšením francouzské studenty přivítala a poslala je s námi k českým domovům.

Společně jsme pak prožili nabitý týden. V pátek byli hosté provedeni po škole a mohli se zúčastnit některých jazykových hodin. V sobotu jsme se vydali na výlet do Dráždan, společně s paní Lojovou, která si pro nás připravila komentovanou prohlídku. Neděle patřila rodinám, takže program byl čistě na naší fantazii. Pondělí jsme věnovali Praze, která myslím Francouze okouzlila, úterý jsme věnovali prohlídce sklárny v Železném Brodě a zámku Sychrov. Středa byla posledním dnem návštěvy, dopoledne jsme strávili v IQ Landii a jeli pomalu balit.

Týden uběhl mrknutím oka a myslím, že jsme si ho všichni přes několik menších komplikací užili. Loučení tedy nebylo radostné, ale ani smutné, protože na začátku následujícího školního roku se opět setkáme.

Kristýna Kupcová, O 2.B