Muzeum Karlova mostu a plavba po Vltavě

Muzeum Karlova mostu a plavba po Vltavě

Třída O2.D v Praze

Třída O2. D navštívila 26. 3. Muzeum Karlova mostu s komentovanou prohlídkou v jedinečných prostorách kláštera Řádu křižovníků s červenou hvězdou. Dozvěděli se více o historii, o středověkém světě a stavbě Karlova mostu. Celá exkurze byla doplněna projížďkou lodí po Vltavě.
Žáci si prohloubili znalosti ze školních lavic a nenásilnou formou skloubili příjemné s užitečným.

Dita Kosáková
Vyučující českého jazyka