Muzeum Karlova mostu a plavba po Vltavě

Muzeum Karlova mostu a plavba po Vltavě

Třída O1.C v Praze

Třída O1. C navštívila 10. 6.  Muzeum Karlova mostu s prohlídkou v jedinečných prostorách kláštera Řádu křižovníků s červenou hvězdou. Dozvěděli se více o historii, o středověkém světě a stavbě Karlova mostu. Celá exkurze byla doplněna projížďkou lodí po Vltavě.


Žáci si prohloubili znalosti ze školních lavic a nenásilnou formou skloubili příjemné s užitečným.

Dita Kosáková
Vyučující českého jazyka

daneprolidi.cz