Můžeš podnikat

Můžeš podnikat

Seminář

Tento seminář byl zrealizován ve spolupráci se společností Můžeš podnikat. Žáci 3. ročníku OA a studenti 3. ročníku VOŠ vyslechli profesní i životní dráhu pana Martina Černohorského (http://zivot.je), která byla velmi zajímavá a inspirativní. Pan Martin Černohorský žákům dokázal poutavou formou předat různá životní moudra, motivoval je, inspiroval a podporoval, aby šli za svými sny a cíli.

Seminář byl žáky hodnocen velmi pozitivně.

Ing. Helena Janegová