Možnosti zkráceného bakalářského studia

Možnosti zkráceného bakalářského studia

Studijní programy připravené pro absolventy VOŠ

Našim absolventům VOŠ nabízí možnosti zkrácené formy bakalářských studijních programů tyto vysoké školy:

Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta – viz https://www.vosmoa.cz/aktuality/ekonomicka-fakulta-tu-v-liberci-uznava-studium-na-vos/
Student musí na základě výsledků přijímacího řízení být zapsán ke studiu v akreditovaném bakalářském studijním programu na fakultě, poté může požádat děkana o uznání předmětů z předchozího studia na VOŠ.

Vysoká škola obchodní v Praze – viz https://www.vso.cz/bakalarske-studijni-obory-pro-absolventy-vos
Škola obdržela sylaby jednotlivých předmětů k jejich porovnání a uznání. Žádost o uznání studijních povinností.

Vysoká škola podnikání a práva, a. s. – viz https://www.vspp.cz/

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. – bakalářský studijní program Mezinárodní obchod (určen pro absolventy VOŠ zaměření zahraniční obchod) – viz https://www.mup.cz/studijni-programy/bakalarske-studium/mezinarodni-obchod/
Možnost zařazení do 5. semestru 3. ročníku bakalářského studia na základě žádosti – viz příloha.


Jablonec nad Nisou 27. 4. 2021

Ing. Helena Janegová

daneprolidi.cz